1. REGULACJE WSTĘPNE

Sklep Internetowy, działający pod adresem PamiatkiPodlaskie.pl prowadzony przez BRONY Michał Parda z siedzibą w Olsztynie, ul. Witosa 1h/37, NIP 7582211861 REGON 366275503, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem PamiatkiPodlaskie.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.        Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym PamiatkiPodlaskie.pl.
 2.        Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.
 3.        Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie PamiatkiPodlaskie.pl w zakładce Regulamin.
 4.        Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a PamiatkiPodlaskie.pl.
 5.        Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 6.        Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1.        Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem PamiatkiPodlaskie.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów za pośrednictwem sieci Internet, sprzedawanych również w punktach sprzedaży PamiatkiPodlaskie.pl.
 2.        Zakupy w sklepie internetowym PamiatkiPodlaskie.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie PamiatkiPodlaskie.pl określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.
 3.        Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 4.        Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.
 5.        Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez PamiatkiPodlaskie.pl.
 6.        Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.
 7.        Sklep Internetowy PamiatkiPodlaskie.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 8.        Ceny podawane w sklepie internetowym PamiatkiPodlaskie.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 9.        PamiatkiPodlaskie.pl prowadzący Sklep Internetowy, wystawia na życzenie klienta dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
 10.     Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

4. FORMY PŁATNOSCI I CENY

 1.        Zamawiający ma możliwość dokonania płatności przelewem lub gotówką przy odbiorze przesyłki (tzw. Przesyłka za pobraniem)

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1.        Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru: Poczta Polska, kurier, paczkomaty inpost.
 2.        Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez PamiatkiPodlaskie.pl kompletności wysłanych danych i skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
 3.        Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.
 4.        Zamówienia raz skompletowanego nie można cofnąć z realizacji.
 5.        Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar
 6.        Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony. 
 7.        W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
 8.        Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik umowy. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
 9.        Istnieje możliwość wysyłki w inny sposób, należy poprosić o taką formę wysyłki podczas zamówienia lub po jego złożeniu.

6. REKLAMACJE

 1.        Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres:
  PamiatkiPodlaskie.pl
  ul. Obrońców Helu 2/10
  02-495 Warszawa
  tel. kontaktowy: 880 231 248
 1.        Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
 2.        W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.        Zamawiający może w terminie 60 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.
 2.        Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania prośby o odstąpienie od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.
 3.        Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawcy nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 7.2.
 4.        Zamawiający, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy
 5.        Prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwało Zamawiającemu, jeżeli będzie zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł brutto.

8. ZWROT I WYMIANA TOWARU

 1.        Zamawiający może w terminie 90 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć na adres:
 2. PamiatkiPodlaskie.pl
 3. ul. Obrońców Helu 2/10
 4. 02-495 Warszawa
 5. tel. kontaktowy: 880 231 248
 6.        Przewidywany czas wymiany to 14 dni roboczych.
 7.        Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zamawiający, który skorzysta z możliwości wymiany, ponosi koszty przesyłek pocztowych.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.        Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.
 2.        Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
 3.        Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego PamiatkiPodlaskie.pl oraz każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        Firma PamiatkiPodlaskie.pl zastrzega sobie prawo do:
 •          wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,
 •          zmiany oferty sklepu internetowego PamiatkiPodlaskie.pl
 •          w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.
 1.        Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.